ycxg

ПРОДОЛУВАА РЕВИЗИЈА НА BSCI ИЗВЕШТАНА И ПОМИНА НА 5,2021 МАРТ

Следната ревизија на BSCI 2021 беше извршена на 3 март 2021 година во нашата фабрика. По напорниот ден на фабричка инспекција, Yuancheng Auto Manufacturer Co., Ltd. ја помина ревизијата уште еднаш. SGS ни ја издаде новата копија на BSCI 2021. И ова е 10-та година како ја поминавме ревизијата на БСЦИ.

Инспекцијата на фабриката BSCI се однесува на BSCI (Иницијатива за деловна социјална усогласеност), што е ревизија на социјална одговорност спроведена од организацијата за усогласеност на деловната заедница (BSCI) врз глобалните добавувачи на членови на BSCI; Овие вклучуваат усогласеност со законот, слобода на здружување и колективен договор, забрана за дискриминација, надомест на штета, работно време, безбедност на работното место, забрана за детски труд, забрана за присилна работа, животна средина и безбедност. Во моментов БСЦИ има повеќе од 180 членови од 11 земји, повеќето европски трговци и купувачи, кои активно ќе ги поттикнат своите добавувачи ширум светот да прифатат БСЦИ за подобрување на нивните човекови права.

 

 

 


Време на објавување: 15-ти март 2021 година